Menu

De Menu pagina toont de pagina's waarmee het hoofdmenu van de website is opgebouwd.

De volgorde van de menu items kan worden aangepast als volgt:

  • Sleep het menu-item naar de gewenste plek

Main menu.png

Een menu item kan worden toegevoegd als volgt:

  • Klik op Voeg menu-item toe
  • Klik op Bovenaan invoegen of Onderaan invoegen om een pagina in te voegen

Main menu_item toevoegen.png

Met instellingen kunnen de volgende aanpassingen worden gedaan:

  • Klik op invoegen voor om een nieuw item voor in te voegen
  • Klik op hieronder invoegen om een nieuw sub-item onder het huidige item in te voegen
  • Klik op invoegen na om een nieuw item onder het huidige item toe te voegen

Main menu_iteminvoegen.png