Pagina aanmaken

In Ginger is alles een pagina. Dit kunnen bijvoorbeeld locaties, personen of mediabestanden zijn.

Een pagina kan worden aangemaakt als volgt:

  • Vul een paginatitel in bij Titel(nl)
  • Kies een Categorie
  • Vink Gepubliceerd om de pagina na aanmaken direct te publiceren
  • Klik op Aanmaken pagina 

Nieuwe pagina aanmaken_popup.png

Je komt nu op de volledige bewerkingspagina.

  • Vul optioneel een tekst bij Samenvatting(nl) in. Deze wordt bovenaan de pagina als samenvattende of introductie tekst weergegeven.
  • Vul optioneel een Korte titel(nl) in. Deze kan gebruikt worden om een langere titel te overschrijven.
  • Klik op + naast Adres om adres velden te tonen. Vul deze in als de pagina bv. een locatie bevat.
  • Klik op + naast Geodata om een kaart te tonen. Wanneer een adres is ingevuld kan met Set to entered address het adres op de kaart worden getoond en worden weergegeven op de pagina.
  • Vul in het tekstveld de tekst in voor op de pagina. Met de tekst editor kan de tekst worden opgemaakt.
  • Bij Gekoppelde media kan een media bestand worden toegevoegd. Het media bestand kan tussen de tekstregels worden weergegeven door deze toe te voegen met het afbeelding-symbool in de tekst editor.