Opslaan en bekijken

Wanneer een pagina aangemaakt of bewerkt is moet deze eerst worden opgeslagen. Deze kan vervolgens eerst worden bekeken of direct worden gepubliceerd.

Opslaan zorgt dat de laatste wijzigingen in de pagina worden opgeslagen.

Met Bewaren en bekijken worden de laatste wijzigingen eerst opgeslagen en toont vervolgens hoe de pagina er op de website uitziet.

Met Annuleren worden de laatste wijzigingen niet opgeslagen en wordt het bewerken van de pagina afgebroken.

Om een pagina te publiceren moet Gepubliceerd worden aangevinkt. De pagina wordt dan zichtbaar voor publiek. 

opslaan

Met Featured kan een pagina bv. worden uitgelicht. Dit is alleen zichtbaar wanneer dit zo is ingesteld voor de website.

Door Bescherm aan te vinken kan de pagina niet worden verwijderd. Wanneer dit toch gewenst is kan Bescherm eerst worden uitgevinkt en de pagina vervolgens worden verwijderd. 

Met Verwijder wordt de pagina uit Ginger verwijderd. Dit kan niet ongedaan gemaakt worden.

Met Dupliceer kan de pagina worden gedupliceerd.

Dependent heeft de zelfde functie als Bescherm maar is alleen van toepassing als er relaties zijn van of naar de betreffende pagina. Als dit het geval is kan deze niet verwijderd worden.

Met de pijlen naar links en rechts kan tussen de voorgaande en volgende pagina's in Ginger gebladerd worden.