Gebruikers

Gebruikers toont een overzicht van alle gebruikers die geregistreerd zijn in Ginger.

Een nieuwe gebruiker kan o.a. worden aangemaakt met Nieuwe gebruiker maken.

Gebruikers 1
Per gebruiker kan op deze pagina een nieuwe gebruikersnaam of wachtwoord worden ingesteld. Dit wordt gedaan met set username/password. De gebruiker kan worden bewerkt via bewerk.

Bewerk gebruiker

Na het klikken op bewerk wordt de volledige pagina weergegeven. Hier kan o.a. worden aangegeven tot welke gebruikersgroep de gebruiker behoort. Dit kan worden gevonden onder pagina connectie In gebruikersgroep.

De rol van de gebruiker kan worden gewijzigd door onder In gebruikersgroep deze los te koppelen met het kruisje en vervolgens op + Maak een nieuwe connectie te klikken. Vervolgens kan hier een nieuwe gebruikersgroep worden gekozen.