Collectie aanmaken

Een belangrijke categorie binnen Ginger is de collectiepagina. Dit is een pagina die een collectie van meerdere pagina's bevat.

Het aanmaken van een collectie is gelijk aan het aanmaken van elke andere pagina. Bij de eerste stap van het aanmaken van de pagina kies je de categorie 'collectie'. 

Ook het invullen van een collectiepagina is gelijk aan elke andere pagina. Het heeft een titel, mogelijk een samenvatting en korte titel, een bodytekst en mogelijk mediabestanden zoals een afbeelding. 

De pagina's die onderdeel uitmaken van de collectie koppel je aan de collectie door in de rechter kolom onder 'Paginaconnecties', onder het kopje 'Bevat' de bestaande of nieuw aan te maken pagina's te koppelen.