Paginagroep aanmaken

Een paginagroep is een groep pagina's waarop specifieke regels van toepassing kunnen zijn. Daarnaast heeft een paginagroep een eigen menu en mogelijk een eigen header-afbeelding waardoor het een eigen omgeving binnen een website vormt.

De gebruikersrechten die van toepassing zijn op een paginagroep hebben betrekking op het recht om content toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Een paginagroep kan handig zijn als bepaalde gebruikers alleen binnen een bepaalde collectie pagina's wijzigingen mogen aanbrengen.

Alleen administrators kunnen paginagroepen aanmaken. Een paginagroep maak je aan onder het kopje 'Indeling' in het hoofdmenu van de beheeromgeving. 

Paginagroep aanmaken

Op de Paginagroepen-pagina staat een overzicht van de bestaande paginagroepen. Hier kan je paginagroepen wijzigen, verwijderen of toevoegen. Om een paginagroep toe te voegen klik je op de button 'Toevoegen paginagroep'. 

Paginagroep toevoegen

In de pop-up die verschijnt vul je de titel in van de paginagroep en klik je op 'Maak'.

Paginagroep aanmaken

De paginagroep wordt nu toegevoegd aan het bestaande overzicht. Klik op de 'Bewerk' button om de pagina te bewerken. In de pop-up die daarop verschijnt klik je op 'Ga naar volledige pagina'. Het volgende scherm is gelijk aan alle andere aan te maken pagina's. Het is belangrijk om niet te vergeten op deze pagina de paginagroep te wijzigen naar de paginagroep die je zojuist gemaakt hebt. Klik op 'verander categorie en/of paginagroep' aan de rechterbovenkant van de pagina. Klik de dropdown 'paginagroep' open, en selecteer de naam van de paginagroep die je zojuist gemaakt hebt.

Bewerk__“Nieuwe_paginagroep”_—_Mediamatic_Admin 2.png

Bewerk__“Nieuwe_paginagroep”_—_Mediamatic_Admin.png
 

Subnavigatie en inhoud

Belangrijk bij het aanmaken van een paginagroep zijn de navigatie, header en inhoud. Alledrie deze onderdelen kunnen gedefinieerd worden in de kolom 'Paginaconnecties', op de volledige pagina van de paginagroep. De subnavigatie van een paginagroep maak je aan door onder 'has navigation' een paginaconnectie te leggen naar een collectie. De onderdelen van deze collectie vormen de subnavigatie van de paginagroep. 

De inhoud van de paginagroep kan aangegeven worden met de 'bevat' relatie. Elke pagina die op deze manier gekoppeld wordt komt tevoorschijn op de 'homepage' van de paginagroep. Het is belangrijk dat alle onderdelen van de paginagroep ook daadwerkelijk onderdeel zijn van de paginagroep. Dit is op twee plekken aan te geven. De ene mogelijkheid is op de volledige bewerkpagina van de pagina zelf in de rechter kolom onder 'Category & Content group':

cat-content-group-vernanderen

De andere mogelijkheid is bij het aanmaken van een pagina. In de pop-up die verschijnt bij het aanmaken van een pagina dient aangegeven te worden onder welke paginagroep de aan te maken pagina valt. Dit is standaard 'Publieke content' wat betekent dat het een algemene contentpagina is. Met behulp van een dropdown kan de paginagroep aangegeven worden waarvan de nieuwe pagina onderdeel dient te zijn.

pagina aanmaken