Trefwoorden aanmaken

Trefwoorden hebben een zeer centrale functie binnen Ginger. Op basis van trefwoorden kan content op nieuwe, verrassende wijzen, gegroepeerd en getoond worden. Het gebruik van trefwoorden zijn belangrijk voor de semantische werking en een goed gebruik ervan zorgt ervoor dat grote hoeveelheden content op interessante wijze ontsloten kan worden.

Een trefwoord aanmaken is qua werk misschien wel het gemakkelijkst. Je maakt een pagina aan van de categorie 'Trefwoord' of 'Keyword' en vult bij de titel het betreffende trefwoord in. Nu kan dit trefwoord aan elke pagina gekoppeld worden onder het kopje 'Trefwoorden' of 'Keywords'.

Het bedenken van trefwoorden is echter minder makkelijk dan het aanmaken ervan. Een goede selectie trefwoorden zorgt ervoor dat content op relevante en werkbare wijze gegroepeerd en ontsloten kan worden. Het vormen van een passende selectie trefwoorden voor een website is dan ook een serieus te nemen klus.